Näpit irti urheiluohjelmista

01.03.2010 | Ajankohtaista, Tiedotteet

Marjo Matikainen-Kallström                                                          Tiedote
kansanedustaja
01032010

Näpit irti urheiluohjelmista

Valtioneuvosto on helmikuussa 2007 antanut asetuksen, jossa säädetään, mitkä tapahtumat ovat Suomessa yhteiskunnallisen merkittävyytensä vuoksi sellaisia, että niitä koskevat lähetykset on välitettävä Suomen alueelle siten, että merkittävä osa yleisöstä voi seurata niitä vapaasti vastaanotettavissa olevassa muodossa kokonaan tai osittain suorana tai nauhoitettuna lähetyksenä. Listassa on seitsemän suurta urheilutapahtumaa, mm. olympialaiset.

Merkittävien tapahtumien listan oikeusperusta on EU:n televisiodirektiivissä. Valtioneuvoston hyväksymä lista perustuu Yleisradion ehdotukseen ja sen pohjalta eri osapuolten kanssa käytyihin neuvotteluihin.  Televisiodirektiivissä säädettyjen menettelyjen mukaisesti myös EU:n komissio on hyväksynyt listan eli katsonut että se on EU – oikeuden mukainen.

Jos, ja aivan varmasti myös kun, Suomen kansa haluaa katsoa urheilun arvoturnauksia, on yleisradion niitä myös lähetettävä. Katsojaluvut puhukoot puolestaan.

 Suomessa ilmaan heitetty ehdotus urheilun vähentämisestä yleisradion ohjelmistossa on täten sekä terveen järjen, että EU-lainsäädännön vastainen.

Marjo Matikainen-Kallström
kansanedustaja
Euroopan parlamentin jäsen 1996-2004
050 512 1578

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta