Toiminta muualla

Vaativimmat luottamustoimeni tällä hetkellä ovat puheenjohtajuudet Tekniikan akateemisissa ja Karjalan Liitossa.

Tekniikan akateemiset TEK on diplomi-insinöörien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö, joka edistää tekniikkaa ihmisen, elinympäristön ja yhteiskunnan parhaaksi. TEK on noin 73 000 jäsenellään maamme suurin diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö, johon kuuluu myös merkittävä määrä fyysikkoja, matemaatikkoja ja muita yliopistotutkinnon suorittaneita.

Karjalan Liitto on tänä päivänä keskittynyt karjalaisen perinteen ja kulttuurin ylläpitoon ja Karjalaa koskevan tiedon jakamiseen.

Minulle erityisen tärkeä on hallituksen jäsenyys Wau! ry:ssä. Waun missio on edistää lasten ja nuorten terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla! Olemme voittoa tavoittelematon yhdistys, joka avustusten, jäsenmaksujen, tempausten ja lahjoitusten avulla organisoi ilmaista liikuntatoimintaa lapsille Suomessa.

Toimin myös Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston hallituksen varajäsenenä.

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta