Tekniikan Akateemiset

Marjo on ollut TEKin valtuuston jäsen vuodesta 1996. TEKin vaaleissa hän on kerta toisensa jälkeen saanut eniten ääniä. Syyskuussa 2011 hänet valittiin TEKin puheenjohtajaksi.


TEK on tekniikan tekijöiden järjestö

Tekniikan akateemiset TEK on diplomi-insinöörien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö, joka edistää tekniikkaa ihmisen, elinympäristön ja yhteiskunnan parhaaksi. Se on yksi AKAVAn suurimmista jäsenjärjestöistä.

TEK on noin 73 000 jäsenellään maamme suurin diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö. Liiton piiriin kuuluu lisäksi merkittävä määrä fyysikkoja, matemaatikkoja ja muita yliopistotutkinnon suorittaneita.

TEK on jäsentä ammattiuralla kohtaavien muuttuvien haasteiden ja työmarkkinatilanteiden asiantuntija, ennakoija, kehittäjä ja turvaaja. Sen tavoitteina on ammattikunnan kansainvälisesti kilpailukykyinen perus-, jatko- ja täydennyskoulutus sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen t&k-panostus ja innovaatioympäristö. Näiden avulla saavutetaan hyvä työllisyys.

TEK tukee ja hoitaa jäsenten työmarkkinaedunvalvontaa yksilö- ja työpaikkatasolla sekä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Se on jäsenensä tukena opintojen alusta läpi ammattiuran. TEK tarjoaa jäsenilleen ammattijärjestökentän – parhaat ammattiuraa tukevat palvelut:

– ammattilehtiä ja oppaita
– työsuhde- ja palkkaneuvontaa
– rekrytointi-, ura- ja kansainvälistymispalveluja sekä
– vakuutusturvaa työttömyyden ja työsuhteeseen liittyvien riskien varalta.

 

Lue lisää Marjosta ja Tekniikan Akateemisista

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta