Karjalan Liitto

Marjo, Pekka Pinomaa, Satu Hallenberg ja Eevaliisa Kurki

Marjo valittiin Liiton puheenjohjaksi vuonna 2011. Hän on ollut Karjalan Liiton Liittovaltuuston 2. varapuheenjohtaja 2005-2008 ja hallituksen 2. varapuheenjohtaja 2008-2011. Hän on jäsenenä Viipurin pitäjäseurassa ja Ikävalko-suvun Sukuseurassa sekä Tali-seurassa.

Karjalan Liitto

Tänä päivänä Karjalan Liitto on keskittynyt karjalaisen perinteen ja kulttuurin ylläpitoon ja Karjalaa koskevan tiedon jakamiseen. Karjalasta ja karjalaisuudesta tietoa haluavat yhä enenevässä määrin siirtokarjalaisten lapset ja lastenlapset sekä suuri joukko ihmisiä, joilla ei ole karjalaisia sukujuuria. Perinteiden lisäksi muu Karjalaa koskeva tieto ja myös nykyelämä entisillä kotiseuduilla kiinnostavat.

Lue lisää Marjosta ja Karjalan Liitosta

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta