TEKin puheenjohtaja Matikainen-Kallström: Korkeakoulujen on uskallettava muuttua

09.04.2015 | Ajankohtaista, Tiedotteet

Tekniikan akateemiset TEKin mielestä suomalaisten korkeakoulujen on tartuttava tulevaisuuden haasteisiin uudella tavalla muuttuvan maailman tarpeita vastaavasti. On uskallettava suunnata voimavaroja sekä globaalien uhkien torjumiseen että suomalaisten työllisyyttä ja hyvinvointia tukeviin koulutusratkaisuihin.

– Ilmastonmuutos, ihmisten eliniän pidentyminen ja kaupungistuminen ovat megatrendejä, jotka vaikuttavat kaikkien maiden ja kansojen tulevaisuuteen. Näistä muutoksista aiheutuvien ongelmien ratkaiseminen on Suomelle myös mahdollisuus, joka voi tuottaa työtä ja hyvinvointia meille ja muulle maailmalle, TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström sanoo.

Kotimainen akuutti ongelma on vastavalmistuneiden korkeasti koulutettujen heikentynyt työllisyys. TEKin tekemä kysely vastavalmistuneiden diplomi-insinöörien keskuudessa osoittaa, että opiskeluaikana kartutettu oman alan työkokemus ja kontaktit työnantajiin parantavat merkittävästi mahdollisuuksia työllistyä nopeasti valmistumisen jälkeen ja myös mahdollisuuksia saada koulutusta vastaava työtä. Selkeästi näkyy myös, että opinnäytetyön tekeminen yliopiston ulkopuolelle edistää työllistymistä.

– Kun valmistuvilla on hyvät työelämävalmiudet, saavutetaan korkeampi koulutettujen työllisyysaste ja koko yhteiskunta hyötyy, Matikainen-Kallström kiteyttää.

– Ratkaisuja näihin kansainvälisiin ja kansallisiin haasteisiin voidaan löytää vain monien alojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Tästä näkökulmasta tamperelaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulun yhteinen Tampere 3 -hanke on juuri sellainen ennakkoluuloton avaus, joita tarvitaan, kun haetaan koulutuksen kautta ratkaisuja isoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

– Uutta osaamista tuottava opetus ja tutkimus vaativat myös riittävät resurssit. Tulevan hallituksen on pidettävä huoli, että yliopistojen resurssit kasvavat seuraavalla vaalikaudella. Pelkkä osaamisen nimiin vannominen hallitusohjelman johdannossa ei riitä.

– Lisäksi koulutuksen nykyisiä resursseja on käytettävä paremmin ja yliopistojen keskinäistä työnjakoa on terävöitettävä. Mahdollisuus tehdä tiedettä ja tuottaa Suomen tarvitsemia osaajia entistä kustannustehokkaammin onkin bonus, jonka Tampere 3 -hanke voi onnistuessaan tuottaa, Matikainen-Kallström toteaa.

Matikainen-Kallström puhui Korkeakoulujen askelmerkit tulevaisuuteen -seminaarissa 9.4. Tampereella.

Lisätietoja: Marjo Matikainen-Kallström 050 512 1578
Lisätietoja vastavalmistuneiden kyselystä: Pirre Hyötynen, puh. 040 529 6662

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta