Kuntien elinkeinopolitiikalta viedään kannustin!

14.03.2011 | Ajankohtaista, Tiedotteet

Marjo Matikainen-Kallström                             Tiedote
kansanedustaja                                        
Kokoomuksen talousvaliokuntavastaava
Espoon kaupunginvaltuuston jäsen
14032011

 Kuntien elinkeinopolitiikalta viedään kannustin!

Tänään julkistetun Kunnalliselämän kehittämissäätiön teettämän tutkimuksen mukaan Hetemäen verotyöryhmän kuntaveroesitykset merkitsisivät kunnille keskimäärin 6,6 prosentin verotulojen menetystä. Koko Suomen menestyksen kannalta tärkeässä Helsingissä menetys olisi 10 prosenttia ja Espoossa peräti 14 prosenttia.

”Pahimmassa tapauksessa se merkitsisi koko kansantalouden vetovoiman hiipumista, koska kunnilta vietäisiin motivaatio elinkeinopolitiikan edellytysten rakentamiseen. Pääkaupunkiseudun kehityksen pysähtymisellä olisi suuri merkitys koko maan hyvinvoinnille. Veturi hiipuisi, kuntien tasausjärjestelmä ei toimisi ja heikomman tulopohjan kunnat joutuisivat ahtaalle”, toteaa kansanedustaja Matikainen-Kallström.

 Korvaavaksi verotulolähteeksi ehdotetut kiinteistöverojen korotukset kohdistuisivat omakotitalossa asuviin nuoriin lapsiperheisiin asuntokulujen kasvuna. Toisaalta kuntien valtionosuuksien kasvattaminen yhteisöverotulojen poistoa kompensoivana toimenpiteenä asettaisi kunnat riippuvaisiksi valtion budjetista, jonka sisältöön kunnilla ei ole mitään vaikutusvaltaa.

”Yhteisöveron tuoton siirtäminen valtiolle iskisi rankimmin nimenomaan Espooseen. Pääkaupunkiseudun kuntien pakkoliittäminen ei tässä toisi helpotusta, sillä Helsingin menetykset olisivat tämän laskelman mukaan myös radikaalit. Siinä sokea taluttaisi rampaa!” Matikainen-Kallström pitää nykyistä yhteisöverojen jako-osuutta kunta valtiosuhteessa perusteltuna.

 Lisätietoja:
Marjo Matikainen-Kallström
050 512 1578

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta