Onnistunut kotouttaminen vaatii lisäresursseja

15.04.2011 | Ajankohtaista, Päiväkirja

Pitäisikö Helsingin seudun saada valtiolta lisää rahaa, koska maahanmuutto keskittyy tälle alueelle?
Kyllä pitäisi. Maahanmuuttajien kotouttaminen on a ja o siinä keskustelussa ovatko maahanmuuttajat voimavara Suomelle vai ei.

Kotouttamisen kulmakiviä ovat kielitaito ja työ. Ilman lisäresursseja ei pystytä järjestämään riittävästi suomen kielen opetusta eivätkä maahanmuuttajat työllisty kovin helposti ilman kielitaitoa. Erityisen huolissani olen naisten asemasta, etenkin kotona olevista naisista.

Maahanmuuttajiin suunnatut resurssit eivät myöskään saa olla pois valtaväestön erityisopetuksesta, tukiopetuksesta tai muista koulutukseen käytettävistä panostuksista. Eriarvoisuutta maan eri osien välillä ei saa lisätä tai luoda tällä tavoin. Suurissa maahanmuuttokeskittymissä elävät näkevät ja kokevat mitä yhteiskunnan eheyttämiseen tarvitaan. Siitä ei ilman erityispanostusta selvitä.

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta