Portugali

09.05.2011 | Ajankohtaista, Päiväkirja

Mediakeskusteluissa Tsunamit ja Fukusimat ovat jääneet Portugalikeskustelun jalkoihin. Keskustelussa puheena on asia, joka on erittäin monitahoinen ja vaikeasti ymmärrettävä jopa talouspolitiikkaa seuraavillekin. Julkisuudessa on esitelty paljon erilaisia lukuja ja tietoja ja kaikki tietysti faktoina.

Asia on niin vaikeaselkoinen, että sitä on melkein mahdoton kiteyttää muutamalla sanalla tahi mahduttaa johonkin kolumniin tai haastatteluun. Keskustelua ovat julkisuudessa käyneet ja siitä ovat mielipiteitään esittäneet useat sellaiset henkilöt, jotka ovat tiedonsaannin ulkokehällä tai peräti kehän ulkopuolella.

Asiasta saa helposti revittyä halpaa populismia ja tuntuukin että lähes kaikkien pitää siihen ottaa kantaa. Mutta ne ja he jotka asiasta todella tietävät jotain ovat julkisuudessa hiljaa. Vastaavat jos kysytään, mutta eivät itse ole tyrkyllä. Tätä asiaa ei nyt vaan hoideta palstamillimetreillä.

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta