Natura-alueilla metsästäminen

25.04.2012 | Ajankohtaista, Päiväkirja

Ympäristöministeriössä valmistellaan jälleen kerran
metsästyskieltoja natura-alueille Suomessa. Ministeriö perustelee kantaansa
EU-direktiivillä. Direktiivi ei komissiolle tehdyn kyselyn mukaan kuitenkaan kiellä
metsästystä Natura-alueilla tai edellytä ministeriön kaavailemaa lakimuotoilua.

Kyse on siitä, miten jäsenvaltio tulkitsee kyseistä lakia.
EU maista vain Kreikassa ja Suomessa on suunnitteilla metsästyskielto
Narura-aluille. Meillä on jo nyt metsästys luvanvaraista ja riistalaskentaa
tehdään koko ajan. Metsästäjät tekevät valtavasti vapaaehtoista riistanhoitoa.
Pitääkö meidän tehdä uusia luontoreservaatteja ja sotkea osittain myös sillä
tavalla luonnon nykyistä tasapainoa. Salametsästys on eri asia: se on
rikollista toimintaa eikä sitä pidä sotkea luvalliseen metsästykseen.

 

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta