TEK puheenjohtajan palsta

07.05.2012 | Ajankohtaista, Kirjoitukset

Syksyn työmarkkinavääntöjen jälkeen kevät on tuntunut suorastaan rauhalliselta tähän asti, vaikka neuvotteluja mm. sosiaalituposta on käyty koko ajan. Epäkohtia on edelleen: esiin ovat nousseet esimerkiksi toimenpiteet työurien pidentämiseksi. Varmasti tehokkaampaa kuin etuuksien poistaminen, on olosuhteiden ja asenteiden parantaminen työpaikoilla.

Toinen jälleen kerran tai paremminkin edelleen esiin noussut ongelma on teknisen koulutuksen vaatimiin koneisiin ja laitteisiin tarvittavien varojen puute. Kansantaloudellemme välttämätöntä huippuosaamista ei synny antiikkisin välinein!

Huippuosaamisen lisäksi tarvitsemme Suomeen kasvuyrityksiä. Olen mukana projektissa, jossa etsitään keinoja yrittäjyyteen kannustamiseksi. Keskityimme talven aikana etsimään kasvu-, sarja- ja kanssayrittäjiä kannustavia tekijöitä haastattelemalla itse yrittäjiä ja alan asiantuntijoita. Etsimme yrittäjyyden koko elinkaaresta alkaen start-upista päättyen exitiin niitä kipupisteitä, joissa suurimmat ongelmat tai yrittämisen esteet syntyvät.

Mielenkiintoinen havainto oli, että tulevan yrittäjän lähipiirin kannustava ilmapiiri tai innostava esimerkki nousi useimmiten yhdeksi keskeisimmäksi rohkaisevaksi tekijäksi yrityksen aloittamisessa.  Ilmapiiri yrittämisen ympärillä on onneksi paranemaan päin.  Yksi monista meidänkin alallamme usein esiin nousevista yrittämistä estävistä ongelmista on työntekijä-yrittäjän kaksoisroolin epäselvyydet.

Marjo Matikainen-Kallström
puheenjohtaja

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta