Veronumerot käyttöön syksyllä

11.05.2012 | Ajankohtaista, Päiväkirja

On todella hyvä, että saadaan rakennustyömailla työskenteleville henkilöille pakollinen veronumero. Kun jokaisella on nimellä ja veronumerolla varustettu, näkyvillä oleva henkilötunniste, harmaan työvoiman käyttö vaikeutuu huomattavasti. Uudistus mahdollistaa sekä pääurakoitsijan että aliurakoitsijoiden työntekijöiden tunnistamisen ja tietojen avulla voidaan
varmistaa, että henkilö on ennen työmaalle tuloaan asianmukaisesti ilmoitettu Verohallinnon rekisteriin.

Uudistus astuu voimaan uusilla työmailla 1.9.2012 ja vanhoilla työmailla siirtymäkauden jälkeen 1.3.2013. Lisäksi tulossa on julkinen veronumerorekisteri rakennustyömailla työskentelevistä henkilöistä.

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta