Harjoittelu ulkomailla osaksi sekä opiskelua että työllisyyskoulutusta

15.06.2012 | Ajankohtaista, Kirjoitukset

Suomalaisten, ulkomailla toimivien yritysten ongelmaksi on muodostunut ammattitaitoisen henkilöstön saaminen ulkomaan kohteisiin. Suomesta ei haluta tai uskalleta lähteä vieraaseen maahan, vieraaseen kulttuuriin ja vieraiden ihmisten pariin. Vaikka työpaikka olisi juuri sitä mitä on aina halunnut tehdä, kynnys siirtyä ulkomaille on liian korkea.

Tätä kynnystä on nyt pyrittävä madaltamaan kaikin mahdollisin keinoin. Yksi ilmiselvä ja varmasti vaikuttava keino on opintoihin liittyvien harjoittelujaksojen toteuttaminen ulkomailla, jota voitaisiin käyttää paljon nykyistä enemmän. Kun kerran on päässyt kokeilemaan ja huomannut pärjäävänsä ja ehkä jopa pitävänsä muualla työskentelystä, on huomattavasti todennäköisempää, että harkitsee myös vakituisen paikan vastaanottamista
ulkomailla toimivasta suomalaisyrityksestä.

Toinen elämänvaihe jolloin on helppo ”kokeilla” ulkomailla työskentelyä on työttömyyden aikana tapahtuva työllisyyskoulutus ja työharjoittelu. Suomella on runsaasti esim. teknologista osaamista vaativia projekteja ja hankkeita, joissa erityisesti korkeasti koulutettuja henkilöitä voidaan työllistää. Kun työharjoittelu kansainvälisissä tehtävissä katsotaan osaksi Suomen vienninedistämistoimia, on helppo perustella ulkomaanharjoittelun mielekkyyttä myös maksajan suuntaan.

Marjo Matikainen-Kallström
TEK, puheenjohtaja

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta