TEK valtuuston syyskokous, ICT-rakennemuutosseminaari, avauspuheenvuoro

22.11.2012 | Ajankohtaista, Puheet

Hyvät kolleegat, hyvät ystävät

Lämpimästi tervetuloa teille kaikille tähän TEKin valtuuston yhteydessä pidettävään
ICT-rakennemuutosseminaariin. Vilpittömästi voi sanoa, että tällä kertaa aiheemme on todella ajan hermolla. Viimeisen vuoden aikana on ICT-klusteri kokenut merkittäviä muutoksia, valitettavasti myös suuria irtisanomisia. Ala sinänsä on kokemassa suurta murrosta ja kilpailu paalupaikasta markkinoilla on kiristynyt hätkähdyttävästi. Samaan aikaan suhdanteiden muuttuminen on vienyt meiltä alan työpaikkoja kymmeniä tuhansia.

Näitä irtisanottuja ammattiosaajia ei saa päästää heitteille. Tässä meillä on osaajajoukko, jolla on valtavasti annettavaa tietotaitoa Suomen kilpailukyvyn ja kasvun hyväksi. Nyt tarvitaan suurten jättiyritysten tilalle tai rinnalle joustavia pk-yrityksiä, jotka pystyvät työllistämään alan osaajia. Me TEKissä olemme tietysti huolissamme jäsenkuntamme työllisyydestä ja tulevaisuudesta. Oman yrityksen perustaminen ei kuitenkaan tule meille palkkatyöläisille heti ensimmäiseksi mieleen.

Olin viime keväänä tekemässä yrittäjyyteen ja kasvuun keskittyvää raporttia ”Innostunut yhteiskunta”. Siinä pyrittiin haastattelujen ja case-esimerkkien avulla pureutumaan yrittäjien ongelmakenttään alkaen yrityksen perustamisesta päättyen exittiin. Haettiin niitä kipupisteitä, joissa yrittäjyyttä harkitseva tai aloitteleva yrittäjä kokee suurinta avuttomuutta. Selkeästi yhdeksi tärkeimmistä nousi yhteiskunnan ilmapiiri ja asenteet yrittäjyyttä kohtaan.

Yrittäjyyteen on historiallisesti liitetty jotain vähän hävettävää, jokin leima, joka tekee
yrittäjästä vähän epämääräisen ja ei-niin-kunnon-kansalaisen. Moni yrittäjäperheen vesa oli pienenä päättänyt, että minusta ei isona ainakaan yrittäjää tule! Usein kuitenkin toisin kävi, yrittämisen palo kulkee usein suvussa.

Toisaalta sysäyksen yrittäjyydelle saattoi antaa tutun esimerkki: jos tuokin menestyy,
niin miksen sitten minäkin. Asenne yrittäjyyttä kohtaan on onneksi muuttumassa
ja uusia yrittäjiä syntyy tiuhaan tahtiin. Epäonnistumiseenkin osataan jo suhtautua tyynesti: jokaisesta kokemuksesta ihminen viisastuu. Konkurssin tehnyt yrittäjä on saanut paljon oppia kantapään kautta ja on taas vähän kypsempi yrittämään uudelleen.

Toiseksi suureksi ”kannoksi kaskessa” koettiin rahoitus. Bisnes-enkelien verohuojennukset, epäsymmetriset rahastot, Tekesin tukien suuntaaminen pk-yrityksiin. Keinoja aloittavan ja kasvavan yrityksen rahoituksen helpottamiseksi on esitetty runsaasti ja osa niistä on jo lähtenyt liikkeellekin. Jorma Elorannan ja Kari Stadighin raportit ovat ansiokkaasti tuoneet esiin uusia, tuoreita ajatuksia, toimintatapoja ja ideoita, joilla syntyisi uusia yrityksiä, työpaikkoja ja kasvua.

Uusin työryhmä, ”Suomen ICT-klusteri 2015”, on jo nyt, vaikka työ on vielä kesken, tehnyt useita käytännön ehdotuksia uusien ja olemassa olevien yritysten kasvun
helpottamiseksi. Tästä työstä kuulemme lisää kun työryhmän puheenjohtaja Pekka
Ala-Pietilä saa tänään puheenvuoron täällä seminaarissamme. Toinen alustajamme on johtaja Anssi Paasivirta, työ- ja elinkeinoministeriöstä. Tervetuloa molemmille!

Yrityskentässämme on paljon yrityksiä, jotka tietyn koon saavutettuaan, lopettavat kasvun. Kuitenkin Suomessa tarvittaisiin juuri kasvuyrityksiä ja siksi myös kasvun esteitä on pyrittävä poistamaan. Sillä on suuri merkitys uusien työpaikkojen saamiselle.

Samoin Suomeen on jo pitkään kaivattu ns. born-global yrityksiä, jotka suuntaavat toimintansa heti globaalisti. Maailman laajuiset markkinat ovat auki myös meille, tarvitaan vain uskallusta, rohkeutta ja tietysti sopivaa ICT-osaamista.

Hyvät ystävät

Hallitus on linjannut uuden kasvun tukemisen hallituskauden tärkeimmäksi tehtäväksi. Sen tukemiseksi on varattu 300 miljoonan euron kasvupaketti. Tällä hetkellä valtiovarainministeriössä pohditaan miten tämä summa jaetaan, jotta sen vaikuttavuus olisi mahdollisimman suuri.

Murros tuo mukanaan muutoksen ja muutos tuo mukanaan parhaimmillaan jotain uutta ja asioita eteenpäin vievää. Meidän tehtävämme on tehdä tästä ICT-klusterin
rakennemuutoksesta aikaansa edellä olevan, kilpailukykyisen ja tulevaisuutta luovan uuden ICT-klusterin alku.

Mukavaa seminaaripäivää teille kaikille ja viisaita päätöksiä valtuuston kokouksessa.

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta