Joko vihdoin saataisiin tiedeministeri?

15.12.2012 | Ajankohtaista, Kirjoitukset

Tiede- ja innovaatiopolitiikkaa kokonaisuutena ei tällä hetkellä johda kukaan eikä mikään.  Osaa alueesta hallinnoidaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä osaa Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Mukana vaikuttavina toimijoina ovat tutkimuslaitokset, yliopistot, Suomen Akatemia ja Tekes sekä tietysti elinkeinoelämä. Näiden kaikkien välistä verkottumista ja yhteistyötä tulisi voimakkaasti vahvistaa, samoin kuin kunkin toimijan suhteita oman alansa toimijoihin globaalisti.

On täysin ymmärrettävää, että yliopistoissa tapahtuva tutkimus pitää olla osa yliopistokokonaisuutta ja toisaalta kasvun ja viennin edistämiseksi osan on oltava TEMin alaisuudessa. Tästä seuraa kuitenkin päällekkäisyyttä, jota kukaan ei kontrolloi. Se merkitsee sekä työpanosten että varojen tuhlausta ja samalla mahdollisen synergiaedun menettämistä.

Ratkaisu löytyy hallintorajat ylittävästä matriisiorganisaatiosta, jota johtaa tiede- ja innovaatioministeri. Valtioneuvoston suora hallinnointi olisi toinen mahdollisuus, tosin sinne on pyrkimässä moni muukin toimija, jonka järkevää toimintaa ministeriöiden jäykät hallintorajat haittaavat. Toisaalta siellä toimii jo Tutkimus- ja innovaationeuvosto, jonka painoarvoa poliittisessa ohjauksessa
tulisikin lisätä.

Asian järjestämisellä on Suomen kasvun ja kilpailukyvyn kannalta jo tulenpalava kiire. Maamme nousi edellisestä lamasta satsaamalla tutkimukseen, kehitykseen ja osaamiseen. Puheenjohtaja Ala-Pietilän ”Suomen ICT-klusteri 2015” -työryhmän mukaan niin pitäisi tehdä nytkin. Lisäksi tarvitaan nopeutta tehdä suuntauksia ja päätöksiä.

Marjo Matikainen-Kallström
puheenjohtaja TEK

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta