Matematiikan jalo taito

21.02.2013 | Ajankohtaista, Kirjoitukset

Huippu-urheilussa on tärkeää, että liikuntaa harrastavia lapsia on mahdollisimman paljon. Kun riittävän moni lapsi harrastaa ja oppii lajin, seuloutuvat huippuosaajat vähitellen vuosien myötä isosta massasta huippuosaajiksi. Kaikki muut ovat saaneet tietoja ja taitoja hyvään harrastukseen loppuelämäksi.

Näin on myös matemaattisten aineiden opiskelussa. On tärkeää, että koulu pystyy antamaan riittävästi matemaattisia valmiuksia koko vuosiluokalle. Yliopistoissa ja korkeakouluissa on huutava pula riittävät matemaattiset valmiudet omaavista opiskelijoista. Näitä valmiuksia kun tarvitaan monella eri alalla ja monella eri tasolla.

Vaikka kansainväliset vertailut PISA ja TIMSS antavat suomaisille koululaisille hyvän arvosanan, tarkempi tulosten tutkiminen osoittaa, että osaamisen taso on huolestuttavasti laskussa edellisvuosiin verrattuna. Opetus- ja kulttuuriministeriön kansallinen seuranta-arviointi osoittaa, että toimenpiteitä tulisi suunnata oppimismotivaation herättämiseen,
riittävien tietojen ja taitojen oppimiseen, matematiikan oppimiseen liittyvän itsetunnon vahvistamiseen sekä matemaattisen ajattelun ja ymmärryksen parantamiseen.

Vastauksessaan aiheesta tekemääni kirjalliseen kysymykseen myös ministeri Gustafsson tuo julki huolen osaamisen rapautumisesta. Ongelman selvittämiseksi on joitain toimenpiteitä jo tehty, joitain on suunnitteilla. Nyt eivät kuitenkaan työryhmät riitä, vaan tarvitaan tekoja ja ne on tehtävä ripeästi ja riittävällä volyymilla, jotta tilanne ei enää tästä huonone vaan päästään matematiikan osaamisessa jälleen nousuun!

Marjo Matikainen-Kallström

puheenjohtaja TEK

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta