TEK valtuuston kevätkokous, Osaamisesta yrittäjyyttä ja työpaikkoja Keski-Suomeen – seminaari, avauspuheenvuoro

14.03.2013 | Ajankohtaista

Hyvät kollegat, hyvät ystävät

Lämpimästi tervetuloa teille kaikille tähän TEKin valtuuston kevätkokouksen yhteydessä pidettävään ”Osaamisesta yrittäjyyttä ja työpaikkoja Keski-Suomeen” – seminaariin. Tämänvuotisen seminaarimme aiheen innoittajana toimi Keski-Suomen ELYn Osaamisesta kasvua – projektiryhmä, jonka uraauurtava työ yritysten aineettoman suojaamisen eteen on herättänyt mielenkiintoa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Ryhmän mukaan ongelmien välttäminen on ensiaskel mutta tärkeämpää on huomata immateriaalioikeuksiin liittyvät mahdollisuudet. Pienikin yritys voi suojata oman toimintansa edullisesti ja rakentaa brändiänsä muiden häiritsemättä.

Yritykset elävät tällä hetkellä muutoksessa ja niiden kilpailukyvyn vahvistamiseksi on etsittävä uusia keinoja. Yksi keinoista on suomalaisen osaamisen kehittäminen. Osaamisen kehittäminen lähtee liikkeelle koulutusjärjestelmästämme. Eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen on saatavat läpi koko koulutuksen. Seminaarissamme esittäytyvän Jyväskylän yliopiston tarjoamat tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiopalvelut tukevat tutkimushankkeiden suunnittelussa, kustannusarvioiden laatimisessa, sopimus- ja keksintöasioissa sekä muissa tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyvissä asioissa ja näin ollen toimii mainiona esimerkkinä suunnasta, johon suomalaisten korkeakoulujen tulisi pyrkiä. Meidän tulee tukea tutkimusta ja yrittäjyyttä, koska sitä kautta saadaan sosiaaliset ja teknologiset innovaatiot yhteiskunnan käyttöön. Jyväskylän yliopistoa meillä edustaa tänään Seppo Sneck, tervetuloa!

Kannattava ja tuloksekas innovaatio- ja kasvuyrittäjyyspolitiikka on parhaimmillaan nopeasti reagoivaa, joustavaa ja uskaltavaa. Start up – yrittäjyyttä voisi kuvailla juuri näillä sanoilla. Start up – yritykset voivat ilmaantua markkinoille useissa eri muodoissa, mutta lähtökohtaisesti ne pyrkivät aina saavuttamaan korkean kasvun ja ovat teknologiaan suuntautuneita. Ne ovat sijoittajien mielenkiinnon kohteita ja innovaatioherkkiä. Kansantalouden kannalta meidän pitää luoda järjestelmä, jossa start upeista tulee kasvavia kasvuyrittäjiä Suomessa. Meillä on täällä tänään kertomassa kokemuksia start-up-yrittäjyydestä Mikko Ahonen Jyväskylän Protomosta. Tervetuloa Mikko!

Alueellisten t&k-tukien ongelmana on, että niiden jakajia on liikaa ja rahoituksen saamiseen ei ole yhteneväisiä periaatteita. Myös tukien myöntäjien tieto- ja taitotaso vaihtelee voimakkaasti. Alueellisen yritystukiverkoston tason nostamisessa tärkeintä on keskittää toimijoita ja osaamista. Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy on Jyväskylän seudun neljän kunnan omistama elinkeinoyhtiö ja tekee juuri tätä. Jykes toimii paikallisesti ja tehokkaasti. Se auttaa palveluillaan ja osaamisellaan Jyväskylän seudun yrityksiä, jotta ne pärjäisivät kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Välttämättömien sopeutustoimien keskellä meidän on pystyttävä samanaikaisesti luomaan myös uutta. Asenteella pääsemme jo pitkälle. Juuri ilmestynyt SHOKkien arviointiraportti esitti myös kritiikkiä, joka täytyy arvioida tarkasti. Monesti suuret menestystarinat rakentuvat yksinkertaisista asioista.  Yrityksiä ei synny hallinnollisilla päätöksillä. Hallinnollisilla ja poliittisilla päätöksillä voidaan luoda ainoastaan toimintaympäristö, joka joko kannustaa yrittäjyyttä tai vaikeuttaa sitä. Uudet työpaikat syntyvät tulevaisuudessa pk-yrityksiin joista löytyy vahvaa osaamista ja tahtoa luoda uutta.

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta