Etsi asiakas, myy, huolla!

15.06.2013 | Ajankohtaista, Kirjoitukset

Myynnin jälkeisen huollon ja takuun sitominen uusista innovaatioista kehitettyjen tuotteiden ja – palvelujen kauppaan on noussut tärkeäksi vientivaltiksi. Näin toimien tuotteista ja palveluista saadaan työllisyyttä ja tuloa koko sen elinkaaren ajan eikä vain kertaostoksesta. Sillä on merkitystä Suomen kauppataseen ja koko kansantalouden kannalta.

Järkevintä ja varmasti myös tuottavinta olisi ottaa asiakas mukaan jo suunnitteluvaiheessa, ja tehdä tuote räätälöidysti juuri tilaajan tarpeisiin. Aina se ei tietenkään ole helppoa: suomalaisen innovatiivisen yrityksen ja kansainvälisen asiakkaan kohtaamiseen tarvitaan valtion apua.

Viennin edistämisessä on tänä päivänä tärkeää löytää suomalaisille yrityksille asiakkaita, jotka hakevat uusia ja innovatiivisia ratkaisuja oman kasvunsa tueksi. Nykyisen järjestelmän kyky ennakointiin, uusien mahdollisuuksien kartoittamiseen ja hyödyntämiseen, kumppanuuksien rakentamiseen ja eritoten myynnin jälkihuollosta huolehtimiseen on luvattoman heikko.

Suomessa on nostettu keskustelujen ykköseksi innovatiivisuus, osaamisintensiivinen
kansantalous, t&k:n tukeminen, korkea osaaminen, laadukas tutkimus ja avoin innovaatioympäristö. Tämä on hyvä lähtökohta. Miten tämä kaikki muutetaan talouskasvuksi, onkin sitten seuraava kysymys. Yksi vastaus on: oikealla tavalla toteutettu viennin edistäminen, asiakaskeskeisyys ja jälkihuolto.

Marjo Matikainen-Kallström

puheenjohtaja TEK

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta