Satamat tarvitsevat kipeästi resurssien kohdentamista

18.06.2013 | Ajankohtaista, Tiedotteet

Tiedote 14.6.13

Karjalaisten kesäjuhlien juhlaseminaari, Porin Promenadikeskus

Kansanedustaja, Karjalan Liiton puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström:

Kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallström korosti perjantaina 14.6.13 pitämässään juhlaseminaarin avauspuheenvuorossa satamien tärkeyttä Suomen taloudelle

-Satamat ovat viennin mittari ja kertovat samalla suomalaisen yhteiskunnan tilasta. Satamista saatujen tilastojen kautta nähdään suoraan vientimme veto, joka on suomalaisen yhteiskunnan moottori. Nykyinen satamaverkostomme kaipaa kuitenkin kipeästi päivitystä. Suomi tarvitsee satamia viennin tarpeisiin, mutta nykyinen, liian laaja verkosto, ei palvele ketään.

Matikainen-Kallström linjasi Suomen eduksi tehokkaan ja nykyaikaisen satamaverkoston, joka pystyy palvelemaan ulkomaankauppaa ja muuta liikennettä nykyistä kilpailukykyisemmin. Kilpailukyvyn saavuttaminen vaatii keskitettyjä resursseja, ei enää monikymmenpäisen verkoston ylläpitämistä.

-Satamia ei tule ajaa alas, mutta valtio ei valitettavasti voi olla jokaisessa hankkeessa mukana. Sillä tällöin panostukset kaikkein tärkeimpään, eli infran toimivuuteen, kärsivät. Valtion tulisi panostaa muutamiin satamiin ja tehdä niistä aidosti toimivia palvelukeskuksia.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan analyysi viime vuodelta kertoo karua kieltä satamiemme nykytilasta. Sen mukaan ylimitoitetun satamaverkkomme kannattavuusongelmat pahenevat transitoliikenteen vähentyessä. Suomi elää merikuljetuksista, mutta hyvä onnemme on loppumassa. Merirahtien hinnat ovat nousussa ja Suomen tapaisten, markkinoista sivussa sijaitsevien maiden menestymismahdollisuudet kapenevat. Yritykset etsivät toiminnalleen parasta mahdollista globaalia sijaintia ja tässä kilpailussa, Suomi korkeiden logistiikkakustannusten maana, jää eittämättä viimeisille sijoille. Elinkeinoelämän valtuuskunnan analyysin mukaan suomalainen logistiikka sakkaa saatavuudessa ja toimitusvarmuudessa. Satamiin liittyy paljon alueellisia intressejä ja tunteita, mutta maamme kilpailukyvyn kannalta tulee katse suunnata eritoten niihin satamiin, joiden avulla voimme saavuttaa uudelleen kilpailukykymme. Tämä ei toki tarkoita muiden satamien täydellistä lopettamista.

Marjo Matikainen-Kallström

 

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta