T&k-rahoituksesta tinkiminen olisi lyhytnäköistä

26.08.2013 | Ajankohtaista, Tiedotteet

Tiedote 26.8.2013

TEKin puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström:

Tekniikan akateemiset TEKin puheenjohtaja, kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallström vaatii hallitukselta budjettiriihessä rohkeita investointipäätöksiä, joilla luodaan uusia korkean osaamisen työpaikkoja ja pelastetaan Suomen tulevaisuus.

Kataisen hallituksen t&k-tavoitteiden pohjana olevan Tutkimus- ja innovaatiopoliittisen linjauksen mukaan valtion t&k-rahoituksen tulisi olla 1,2 prosenttia bruttokansantuotteesta 2015. Tavoitteesta ollaan pahasti jäljessä: tänä vuonna rahoitus on jäämässä 2002 miljoonaa euroa eli noin 1,07 prosenttiin bkt:sta. Jotta tavoite voidaan saavuttaa, t&k-rahoitus on nostettava ensi vuoden budjetissa 2319 miljoonaan euroon. Matikainen-Kallström vaatiikin 317 miljoonan euron lisäpanosta t&k-rahoitukseen valtion vuoden 2014 budjettiin.

– Juuri nyt olisi hyvä aika investoida yliopistojen tutkimusvälineisiin ja -laitteisiin, Matikainen-Kallström jatkaa. – Tämän lisäksi Pekka Ala-Pietilän ICT 2015 -työryhmän ehdotukset kansallisesta palveluarkkitehtuurista ja yritysten kasvurahoituksen kehittämisestä on saatava toteutukseen.

Aloittavan yrittäjän riskiä on pienennettävä

Matikainen-Kallströmin mielestä kaikki kynnelle kykenevät pitää saada töihin.

– Monelle elinkeinoelämän rakennemuutoksessa työtä vaille jääneelle osaajalle
yrittäjyys olisi loistava keino työllistyä. Yrittäjän ja palkansaajan työttömyysturvassa on kuitenkin eroja, jotka voivat olla esteenä yrittäjäksi ryhtymiselle. Yksilön kannalta yrittäjyys on mahdollisuus, mutta myös iso riski, Matikainen-Kallström toteaa.

Aloittavan yrittäjän riskin pienentämiseksi Matikainen-Kallström ehdottaa lakimuutosta, jonka perusteella yrittäjäksi ryhtyneellä olisi mahdollisuus palata ansiosidonnaiselle työttömyysturvalleen, mikäli yritys ei lähtisikään toimimaan määräajassa.

Kannusteita ikääntyvien palkkaamiseen, työelämäkokemusta nuorille

– Työurien pidentämisestä puhutaan, mutta käytännössä työnantajat ovat selvästi haluttomia palkkaamaan ikääntyviä. Voitaisiinko kokeilla rajoitetun ajan mallia, jossa työnantajien sivukuluja lasketaan, kun ne palkkaavat yli 50-vuotiaan työttömän, Matikainen-Kallström pohtii.

Tilastot osoittavat, että vastavalmistuneet nuoret työllistyvät paremmin aloilla, joilla työelämään osallistutaan jo opintojen aikana. Näin on muun muassa tekniikan alalla, jossa työelämäyhteyksiä on tutkinnoissa sisäänrakennettuna ja päättötyöt tehdään valtaosin työelämän tarpeista.

– Kaikissa tutkinnoissa tulisi olla pakolliset työelämäjaksot, jonka lisäksi kaikilla aloilla tulisi kehittää malleja, joissa päättötyöt tehtäisiin työelämässä eikä pelkästään kirjoituspöydän ääressä, Matikainen-Kallström ehdottaa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström, 050 512 1578

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta