Yksinäisen keksijän aika on ohi

13.09.2013 | Ajankohtaista, Kirjoitukset

Maailma muuttuu monimutkaisemmaksi ja verkostoituneemmaksi. Nykyisin innovaatiot ovat harvoin yhden ihmisen tuottamia. Ne syntyvät monitahoisen, avoimen prosessin kautta erilaisten osaamisten uusina yhdistelminä.

Parhaat innovaatiot eivät välttämättä ole enää perinteisessä mielessä keksintöjä, vaan pikemminkin käyttäjäystävälliseksi jalostettuja muunnelmia jo keksityistä ideoista. Valitettavasti toimintatapamme ovat jääneet ainakin osittain keksintöjen aikakaudelle: olemme kyllä innovatiivisia, mutta pyrimme viemään ideoitamme eteenpäin omin voimin. Pelkäämme menettävämme idean muille, jos jaamme innovaation ennen kuin se on valmis.

Nykyaikana meillä ei yksinkertaisesti ole enää varaa kehitellä ideaa vuosia. Sykli on lyhentynyt. Jo alkuvaiheessa mukaan tulleiden yhteistyötahojen myötä luodut kontaktit auttavat ja nopeuttavat idean myymistä ja viemistä eteenpäin.

Tarvitsemme siis avoimuutta heti innovaatioprosessin alussa ja monesti myös pikaista idean jakamista isolle joukolle. Meidän ei pidä pelätä epäonnistumista, jos esittelemme jotain keskeneräistä. Liian salatut innovaatiot ovat usein tuomittuja epäonnistumaan.

Yksi toimiva ratkaisu ovat Protomojen tyyppiset innovaatiopajat. Niissä ihmiset, ideat, ideoiden kaupallistajat ja rahoittajat kohtaavat. Ne toteuttavat innovaatioprosessin kaikki vaiheet ja mahdollistavat näin ideoiden nopean esiin tuomisen ja eteenpäin viemisen.  Tarvitsemme lisää Protomojen kaltaista toimintaa.

Marjo Matikainen-Kallström

puheenjohtaja TEK

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta