Kouluopetus remonttiin!

21.11.2013 | Ajankohtaista, Tiedotteet

Tiedote 21.11.2013

TEKin puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström:

Kouluopetus remonttiin!

Hiljakkoin julkistettiin tutkimustulos, jonka mukaan suomalaisten yhdeksäsluokkalaisten oppimistulokset ja asenteet koulunkäyntiin ovat romahtaneet. Tekniikan akateemiset TEKin puheenjohtaja, kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallström pitää tilannetta hälyttävänä.

– Hyvinvointimme osaamispohja on pettämässä. Muutoksen avaimet on löydettävä nopeasti. Muuten Suomen kohtalona on olla taantuva ja köyhtyvä kansakunta.

– Koulujen on otettava käyttöön uusimmat tutkimustulokset oppimisesta ja tarjottava innostava oppimisympäristö, jossa hyödynnetään oppilaiden arjessakin käytössä olevia välineitä, kuten älypuhelimia ja tabletteja. Oppisisällöt on rakennettava niin, että ne käsittelevät elävää elämää. Tässä on haastetta myös opettajien koulutukselle, sanoo Matikainen-Kallström.

– Hyviä tuloksia ovat tuottavat ainerajat ylittävät projektit, joissa yhdistetään esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellinen sisältö viestintätaitoihin ja sosiaalisiin valmiuksiin.

– Lasten ja nuorten oppimisen tueksi tehdään jo nytkin ansiokasta työtä. Esimerkkejä tästä ovat Luma-keskus Suomi ja Innokas!-hanke. Tässä tilanteessa eivät kuitenkaan riitä hyvätkään hankkeet ja kokeilut, vaan uusi ote opetukseen ja oppimiseen on saatava nopeasti jokaiseen suomalaiseen kouluun, Matikainen-Kallström painottaa.

Matikainen-Kallström puhui TEKin ja Matemaattis-luonnontieteellisten alojen akateemiset MALin yhteisessä seminaarissa ”Matematiikka – yhteiskunnan yleiskieli”

Helsingissä 21.11.2013.

Lisätietoja: puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström, 050 512 1578

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta