Karjalaiset yhdessä

25.11.2013 | Ajankohtaista, Kirjoitukset

Karjalan Kunnaat 25.11.2013, pääkirjoitus

Kolmen vuoden välein järjestettävä liittokokous on jälleen keväällä edessä. Vielä käynnissä oleva kausi on mennyt hyvin, hyvin vauhdikkaasti. Taloutta on ojennettu ruotuun niin liiton kuin heimotalonkin osalta. Valtion heikentyneen taloustilanteen vuoksi mekin Karjalan Liitossa saamme taistella entistä vahvemmin oman valtionosuutemme saamiseksi. Suurin osa tuloistamme on kuitenkin jäsenmaksuista kertyvää, joten jokaisen karjalaisen panos on äärimmäisen tärkeää Karjalan Liiton toiminnan ylläpitämiseksi ja sen kehittämiseksi. Liittomme on juuri sen näköinen kuin ovat jäsenemmekin.

Karjalan Liitto perustettiin aikanaan karjalaisen heimon etujärjestöksi ja karjalaisen kulttuurin ylläpitäjäksi ja vaalijaksi. Tätä johtoajatusta olemme noudattaneet ja järjestäneet piiriemme ja seurojemme kautta monia tapahtumia ympäri Suomea. Ja siitä suuri kiitos aktiivisille toimijoille. Varsinaisesti keskusjohdon tehtävänä on lakisääteisten tehtävien lisäksi ylläpitää suhteita valtiovaltaan ja tarvittaessa neuvotella karjalaisille tärkeistä asioista. Paraikaa käymme rakentavaa keskustelua hautausmaa-asioista niin Ulkoministeriön kuin Venäjällä olevan konsulaattimme ja venäläisten paikallisten viranomaisten kanssa. Lisäksi Liitto vastaa valtakunnallisten tapahtumien organisoimisesta, joissa monissa käytännön toteuttajana on paikallinen seuramme.

Viestintä elää varsinaista rakennemuutosten aikaa. Sanomalehdet eivät enää kannata kovan kustannustaakan vuoksi ja yhä enemmän viestintää ollaan siirtämässä verkkoon. Olemme saman paineen edessä Liitossamme. Nuoret ovat omaksuneet sähköisen maailman täysin ja Karjalan Liitonkin on näin ollen elettävä ajassa, jotta kulttuurimme siirtyy myös jälkipolville. Ensi vuoden aikana Karjalan kunnaat ilmestyy paperisen version vaihtoehdoksi myös verkkolehtenä. Samalla kun kehitämme verkkoviestintäämme, meidän on huolehdittava myös tavalla tai toisella niistä henkilöistä, joilla sähköinen asiointi ei ole tuttua.

Liitto on jo monen vuoden ajan teemoittanut vuodet ja tapahtumat jonkin aiheen ympärille. Se on ollut mainio tapa nostaa aina jokin kulttuuriimme liittyvä tärkeä asia kulloinkin esille. Kulunut vuosi on mennyt karjalaisen musiikin tahdissa ja sävelin. Kolme seuraavaa vuotta saamme nauttia karjalaisten sanankäytön eri muodoista. Ensi vuotta viitoittaa myös merkittävästi talvisodan loppumisen 70-vuotis juhlavuosi.

Yli kaksituhatta uutta jäsentä on liittynyt mukaan toimintaan vuosittain viime vuosina. Se jos mikä kertoo karjalaisen kulttuurin mielenkiinnosta ja omien juurien tärkeydestä. Liiton kuusihenkinen toimisto, mikä sinänsä on todella pieni verrattuna mihinkään muuhun vastaavaan järjestöön, vastaa jäsenistön tarpeisiin resurssiensa puitteissa.

Talkootyö on karjalaiselle heimolle ominaista. Talkootyöllä rakennettiin heimotalo, ja talkootyöllä sitä on nyt Viljo Pänttösen johdolla korjattukin. Oikein paljon kiitoksia jo nyt remonttiurakoihin osallistuneille. Jatkossakin löytyy kaikenlaisia tehtäviä osaaville ja vähemmän osaaville käsille. Ei muuta kuin mukaan vaan. Heimotalo täyttää ensi vuonna 40-vuotta ja kaikki halukkaat pääsevät juhlimaan sitä Liittokokouspäivänä päivällisen merkeissä. Tämän illan koko tuotto menee Heimotalon kunnostukseen.

Piirakoita leipovat heimomme naiset ja jokunen mieskin pyyteettömästi erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Olemme Aira Viitaniemen johdolla saaneet monet uudet tahot kiinnostumaan kulttuuriperinnöstämme. Tulevana vuonna on tarkoitus järjestää muutama tutustumisilta talkookeittiössämme Liittomme kannalta tärkeille tahoille. Kannustan piireissä ja seuroissa ja kaikkia kotona opettelemaan rypytyksen jaloja saloja.

Marjo Matikainen-Kallström

puheenjohtaja

Karjalan Liitto

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta