Miksi Suomen pitäisi olla Pisan kärjessä?

16.12.2013 | Ajankohtaista, Kirjoitukset

Peruskoulun kyky luoda pohjaa  uusille osaajasukupolville näyttää pettävän. Jos suomalaisten matemaattiset taidot eivät ole kärjessä, myöskään suomalaiset tuotteet eivät voi olla huippua eivätkä menestyä kansainvälisillä markkinoilla. Suomen suunta voidaan kääntää nousuun vain huippuosaamisella.

Pisa-tulosten yhteydessä uutisoitiin, että suomalaisten osaaminen erityisesti matematiikassa on jäämässä kärjestä. Kuultiin huolestuneita puheenvuoroja.

Kommenteissa päällimmäisenä tuntuu olevan kolaus kansalliseen itsetuntoon. Ei puhuta siitä, miksi suomalaisten pitäisi osata hyvin matematiikkaa. Sama näköalattomuus on todennäköinen syy myös matematiikan oppimistulosten heikkenemiseen: oppilaat – ja ehkä eivät kaikki opettajatkaan – näe matematiikan merkitystä enempää yksilölle kuin yhteiskunnallekaan.

Matematiikan oppimistuloksiin on saatava korjausta nopeasti, sillä tulokset heijastuvat työelämään vuosien viiveellä. Sen lisäksi että mietitään, mitä opetetaan, on mietittävä, miten opetetaan.

Uskon, että suurella osalla opettajakunnasta on näkemystä, miten koulutyössä voidaan hyödyntää innovatiivista, havainnollistavaa oppimisympäristöä, joka antaa opittavalle asialle merkityksen. Yhteiskunnan on annettava opettajille riittävät resurssit ja tarvittava täydennyskoulutus Suomen pelastamiseen.

Lasten ja nuorten oppimisen tueksi tehdään jo nytkin ansiokasta työtä. Esimerkkejä tästä ovat Luma-keskus Suomi ja Innokas!-hanke, jota myös TEK tukee.

Mutta kokeilut eivät riitä. Uusi ote opetukseen ja oppimiseen on saatava nopeasti jokaiseen suomalaiseen kouluun!

Marjo Matikainen-Kallström

TEKin hallituksen puheenjohtaja

 

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta