Esteiden purkaminen on kasvun avain

05.02.2014 | Ajankohtaista, Kirjoitukset

Suomen teollisuus on keskellä suurta rakennemuutosta. Nyt tarvitaan rohkeutta ja uudistushakuisuutta, innokkuutta ja tarmoa tehdä ja nähdä asioita eri tavalla kuin ennen.

Perinteinen voimavaramme metsäteollisuus on toki löytänyt vaihtoehtoja sellunkeiton rinnalle, esimerkiksi biopolttoaineiden tuotannosta. Se ei kuitenkaan riitä.

Olemme vääjäämättä matkalla kohti uusteollistumista, jossa digitalisaatio ja robotiikka tarjoavat uudenlaisen ympäristön toimia ja myös pakottavat meidät muutoksiin. Lainsäädäntö ja hallinto eivät pysy teollisuuden murroksessa mukana, ellemme pikaisesti tee asialle jotakin.

Kasvun, työllistymisen ja uuden luomisen esteinä ovat usein hallintobyrokratia ja lupakäytännöt.

Tietojärjestelmien on mahdollistettava se, ettei asiakkaan tarvitse juosta paikasta toiseen. Yhden luukun tavoitteeseen on päästävä mahdollisimman pian. Uudistumiselle ei saa luoda keinotekoisia esteitä, vaan niiden purkamiseen on tartuttava aktiivisesti. Esimerkiksi arktisen osaamisen hyödyntämisessä törmätään usein kaupan esteisiin, mikä rajoittaa suomalaisen erityisosaamisen vientiä.

Uusien teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönotto vaatii viranomaisilta korkeaa osaamista ja ajan hermolla pysymistä. Näitä osa-alueita on kehitettävä kaikilla sektoreilla.

Marjo Matikainen-Kallström

puheenjohtaja, TEK

 

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta