Ilmapiiri, motivaatio ja luovuus heikkenevät

20.03.2014 | Ajankohtaista, Tiedotteet

Tiedote 20.3.2014

TEKin tutkimus yt-neuvottelujen seurauksista:

Ilmapiiri, motivaatio ja luovuus heikkenevät

Irtisanomisiin tähtäävät yt-neuvottelut näyttäytyvät henkilöstölle pahimmillaan epäloogisena pelinä, arpomisena tai siivouksena. Irtisanomiseen ei näyttäisi joskus vaikuttavan edes se, tekeekö työnsä hyvin vai huonosti.

Tämä käy ilmi Tekniikan akateemiset TEKin tutkimuksesta Yhteistoiminnan henki
hukassa – Kokemuksia irtisanomisiin johtaneista yt-neuvotteluista asiantuntijaorganisaatioissa.

– Tutkimukseen vastanneet kertovat työilmapiirin, motivaation, keskittymiskyvyn ja luovuuden heikkenemisestä. Tuottava työ ei ota sujuakseen löysässä hirressä, toteaa TEKin vastaava tutkija Susanna Bairoh.

Luottamusmiehinä yt-tilanteissa toimineet kokevat, että heillä on hyvin vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa neuvottelujen lopputulokseen.

– Neuvoteltavaa ei juurikaan ole ja todellisesta yhteistoiminnasta ei voi puhua. Vaikka työntekijöiden edustajat esittäisivät liiketoiminnan kannalta perusteltuja vaihtoehtoja irtisanomisille, työnantaja ei yleensä niille korvaansa kallista. Näyttää siis siltä, että huonoissakin päätöksissä pysytään, Bairoh kuvailee haastateltujen luottamusmiesten kertomaa.

TEKin puheenjohtaja: Yt-lain toimivuus arvioitava uudelleen

Tutkimuksen tuloksissa on TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallströmin mielestä vakavasti otettava viesti, sillä asiantuntijaorganisaation voi olettaa
olevan erityisen altis näille yt-neuvottelujen rapauttaville vaikutuksille.

– Miten yritys voi pärjätä, jos jatkuvilla kehnosti toteutetuilla yt-neuvotteluilla viedään vaativaa asiantuntijatyötä tekevien motivaatio ja luottamus pitkäksi aikaa, Matikainen-Kallström kysyy.

– Yritys- ja työpaikkakohtaista neuvottelukulttuuria ja luottamusta on parannettava. Varmasti löytyy myös yrityksiä, joissa toteutetaan onnistunutta yhteistoimintaa. Hyvät käytännöt pitäisi jakaa muillekin. Tässä on työsarkaa kaikille työmarkkinaosapuolille, Matikainen-Kallström sanoo.

Hänen mielestään nykymuotoisen yhteistoimintalain toimivuutta tuotannollisin tai taloudellisin syin käytävissä yt-neuvotteluissa olisi myös hyvä arvioida uudelleen.

– Työnantajien oma etu on miettiä tarkkaan, miten yt-prosessi toteutetaan henkilöstön kannalta oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi. Henkilöstönedustajien kantoja pitäisi kuunnella oikeasti ja ottaa huomioon. Ja silloinkin kun henkilöstövähennykset ovat välttämättömiä, yrityksen kannattaa hoitaa muutosturva hyvin, ja osoittaa siten välittävänsä henkilöstöstään, Matikainen-Kallström muistuttaa.

Tutkimusraportti Yhteistoiminnan henki hukassa – Kokemuksia irtisanomisiin johtaneista yt-neuvotteluista asiantuntijaorganisaatioissa julkistettiin TEKin valtuuston seminaarissa 20.3. Oulussa julkaistiin t. Tutkimukseen haastateltiin sekä rivijäseniä että ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehiä. Haastateltavina oli 18 henkilöä, joista osa oli irtisanottu ja osa jatkoi yrityksen palveluksessa yt-neuvottelujen jälkeen. Jäsenten kokemuksia yt-tilanteista kerättiin myös jäsenkyselyssä, jossa vastaajia oli noin 2 500.

Tutkimusraportti on ladattavissa pdf:nä sivulta: http://www.tek.fi/yt-tutkimus

Lisätietoja: TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström, 050
512 1578 vastaava tutkija Susanna Bairoh, (09) 2291 2563 ja asiamies Teemu
Hankamäki, (09) 2291 2219.

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta