On leivottava ennen kuin on jaettavaa

26.03.2014 | Ajankohtaista, Kirjoitukset

Kokoomusnaiset, blogi 24.3.14

Suomen hallituksella on edessä ratkaisujen kevät. Talouden suunta on edelleen mollivoittoinen ja säästöjä tulisi tehdä. Kiistakapulaksi on muodostunut mielipide-erot siitä, tulisiko valtion taloutta parantaa veronkorotusten vai säästöjen avulla. Fakta on se, että tämän hallituksen tekemät toimet ovat vasta alkua. Suurimmat haasteet meiltä löytyvät vielä edestä ja yksi näistä löytyy teollisuuden piiristä.

Suomen teollisuus on keskellä suurta rakennemuutosta. Tällä hetkellä tarvitsemme rohkeutta, uudistushakuisuutta, innokkuutta ja tarmoa tehdä ja nähdä asioita eri tavalla kuin ennen. Perinteiset teollisuutemme kivijalat ovat joutuneet miettimään uusia vaihtoehtoja pärjätäkseen tiukentuvassa, globaalissa kilpailussa. Suomi on vääjäämättä matkalla kohti uusteollistumista, jossa raaka-aineiden uudenlainen hyödyntäminen, digitalisaatio ja robotiikka tarjoavat uudenlaisen ympäristön toimia ja pakottavat meidät muutoksiin. Tällä hetkellä lainsäädäntö ja hallinto eivät pysy teollisuuden murroksessa mukana, ellemme pikaisesti tee asialle jotain.

Pelkät teollisuuspolitiikan toimet eivät riitä luomaan kasvulle edellytyksiä saatikka lisäämään sitä, vaan meidän on edistettävä teollisen tuotannon kilpailukykyä politiikkasektoreittain läpileikkaamalla kaikki hallinnonalat. Teollisuuspolitiikkaan kuuluvat niin innovaatio-, koulutus-, yritys- ja elinkeino-, energia- ja ympäristö-, liikenne- ja viestintäpolitiikka sekä EU-tason vaikuttaminen. Yhdellä ohjelmalla emme pysty ratkaisemaan Suomen teollisuuspolitiikan tulevaisuutta. Meidän on pystyttävä rakentamaan kilpailukykyiset ja toimintakykyiset olosuhteet, joissa otetaan huomioon erilaiset verotusnäkökulmat, jotta yrityksillä ja teollisuudella on oikeus ja mahdollisuudet toimia Suomessa. Verotuksen avulla houkutellaan myös osaavaa työvoimaa ja korkealaatuista tutkimustoimintaa. Päätähtäimenä ja ratkaisuna Suomessa tällä hetkellä vallitsevaan tilanteeseen ovat vakaa valtiontalous ja sitä kautta mahdollistuva päätöksenteon ennakoitavuus. Jos valtiontalous ei ole vakaa, emme pysty tekemään yli eduskunta- ja hallituskausien pitäviä päätöksiä, jotka tukevat uutta, innovatiivista teollisuutta.

Hallitus on päättänyt olla lisäämättä teollisuudelle aiheutuvia kustannuksia ja sääntelyä. Toivon, että tätä nyt kehysriihessä pystyttäisiin noudattamaan ja takaamaan Suomen talouden orastava kehitys. Teollisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen ja elinkeinoelämän uudistuminen onnistuvat vain ja ainoastaan johdonmukaisella politiikalla. Kakku on ensin leivottava ennen kuin sitä voidaan jakaa. Kilpailukykyiset toimintaympäristöt takaavat yrityksille ja teollisuudelle mahdollisuuden työllistää. Vain työtä tekemällä luomme hyvinvointia.

Marjo Matikainen-Kallström

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta