Miksi suomalaiset tuotteet eivät myy?

05.05.2014 | Ajankohtaista, Kirjoitukset

Suomella on hyvä rakenne ja kilpailukyky, mutta me emme saa koneiston tehosta irti kuin puolet. Meillä on hyvän koulutusjärjestelmän tuottamaa osaamista sekä vakaa ja innovatiivisuudelle avoin toimintaympäristö. Jostain syystä tuotteemme eivät vain mene kaupaksi.

Suomalaiset osaavat tehdä prototyyppejä, mutta toiminta siitä eteenpäin on heikoissa kantimissa. Emme osaa kaupallistaa tuotteitamme. Kaupallistaminen ei ole pelkästään myyntityötä. Siihen kuuluvat niin rahoitus, markkinointi kuin kaupallinen osaaminenkin.

Jotta tuotteen saa myydyksi, on käytävä läpi perusteellinen ja huolella harkittu markkinointi- ja myyntiprosessi. Markkinointi ja myynti ovat uudistuneet sosiaalisen median esiinmarssin myötä: meillä on koko maailma kodeissa ja työpaikoilla. Myymisen pitäisi siis olla aiempaa helpompaa.

Kaupallistamista ei saa irrottaa tuotekehityksestä, vaan kaupallisten tavoitteiden rakentaminen tulee alkaa jo ideointivaiheessa. Organisaation kaikkien osien tulee olla mukana ideointiprosessissa.

On tärkeää, että tuotekehitys ja osa tuotannosta pysyvät kotimaassa. Saksa, USA ja Iso-Britannia ovat tämän havainneet ja toteuttavat vahvasti uusteollistumisstrategiaa. Suomella on kiire oman mallinsa kanssa.

Investoinnin ja kulun ero on, että investointi tuottaa ja kulu ei. Tätä ei Suomessa ymmärretä. Tuotteiden menestymiseksi tarvitaan rohkeata rahoitusta, tehokasta markkinointia ja yritysten yhteistyötä. Se, että sijoittaa toiseen tai lyö hynttyyt yhteen, ei ole itseltä pois. Yhdessä olemme enemmän.

Marjo Matikainen-Kallström

puheenjohtaja, TEK

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta