Muistojuhlamatka Vuoksenranta 7.6.2014

09.06.2014 | Ajankohtaista, Puheet

Muistojuhlamatka Vuoksenranta, juhlapuhe 7.6.2014

Karjalan Liiton puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström

Arvoisa juhlayleisö, hyvät heimolaiset,

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen.
Nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon,se luonnon uudeks’ luopi, sen kutsuu elohon.

Saimme laulaa tuon ihanan virren hartaushetkessä Antrean kirkon raunioilla. Viikko sitten Suvivirsi taasen kaikui monissa suomalaisissa kouluissa ja yhtä pettämätön kesän aloitus on Antrealaisten ja Vuoksenrantalaisten kesäjuhla. Vuoroin täällä kotimaisemissa vuoroin nykyisen Suomen puolella. Tämä on ainutlaatuinen ja ihailtava tapa seurojemme toiminnassa.

Osa juuristani on itsellänikin täällä Antreassa, sillä isäni äidin kantaisän koti on juuri Antreassa. Joskin sukuhaara johon kuulumme vaelsi myöhemmin Wiipurin pitäjän alueelle.

Aloitan usein lomani juhannuksen jälkeen kotiseutumatkalla ja joku lapsistani pääsee aina mukaan. Nyt ei kyse ole vielä loman aloituksesta, mutta tällä kertaa vuorossa on nuorimpani Risto, jolle matka on ensimmäinen. Toivottavasti mieleen jää paljon hyviä muistoja ja hän lähtee toistekin mukaan. Isommat lapseni osaavat jo kilvoitella vuoroistaan.

Hyvät ystävät,

Valtakunnan politiikassa on viimeisen vuoden aikana peräänkuulutettu yhä enenevissä määrin yhteistyön merkitystä. Suomen tulisi löytää keinoja toimia yhdessä niin sisäpolitiikan eri hallinnonalojen kuin kansainvälisten toimijoidenkin kesken. Globaalissa ympäristössä itsensä muusta maailmasta sulkeva valtio pärjää tulevaisuudessa aiempaa heikommin. Yhteistyö on myös Karjalan Liiton tämänhetkisen strategian teemana. Olemme liittona työskennelleet kovasti niin sisäisen kuin ulkoisenkin yhteistyön eteen. Koemme, että yhteistyö lähtee liikkeelle jokaisesta meistä ja uuden liittokokouskauden pyörähdettyä käyntiin katseemme ovatkin kohdistuneet järjestön kehittämiseen, sillä elinvoimaisen järjestön voima lähtee sen sisältä; jäsenistä. Antrea ja Vuoksenranta seurojen toiminta käy hyvästä esimerkistä muillekin. Yhteisellä strategialla haluamme sitouttaa kaikki ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden eteen. Toimiva järjestö on myös mukava yhteistyökumppani muille. Tekemistä riittää kyllä!

Hyvä juhlayleisö,

Karjalan Liiton yhtenä tehtävistä ja yhteistyön muodoista on ylläpitää hyviä ystävyyssuhteita venäläisten kanssa. Olennaisena osana tätä toimintaa, ja naapuriyhteistyötä koskevaa ohjelmaa, on viime vuosina ollut yhteistyö hautausmaiden suhteen, etenkin jatkuvasti lisääntyneellä viranomaistasolla. Sitä on ollut niin alueellisesti kuin paikallisesti. Haluamme pitää yhdessä huolta vanhoista suomalaisista hautausmaista, hoitamalla ja kunnostamalla niitä. Erityisen keskeistä tässä työssä on meidän puoleltamme ollut jäsenseurojemme ja säätiöidemme tekemä vapaaehtoistyö.

Vanhat hautausmaat kertovat yhteisestä historiastamme. Ne ovat kulttuurisia muistomerkkejä, joilla on myös matkailullinen merkitys. Ne innostavat vuosittain monia uusia sukupolvia tekemään retkiä sukujensa entisille asuinseuduille. Varmasti täälläkin tänään ensi kertaa mukana oleva huomaa hautausmailla vieraillessaan sen, minkälainen merkitys edellisten sukupolvien leposijoilla heille on. Hautausmaat ovat konkretiaa, joka yhdistää nykyihmiset sukunsa ketjuun vuosikymmenten ja vuosisatojen jälkeen.

Tämänkin vuotuiseen juhlareissuun on liittynyt Leiposiin ja Kankaalan hautausmaiden siivous ja Noinmäen kirkon siivous sekä Kankaalan kirkon laittaminen juhlakuntoon. Tästä saamme kiittää ahkeria Vuoksenrannan talkoomatkalaisia. Te, hyvät ystävät, Vuoksenrannan talkoolaiset ja antrealaiset edistätte liittomme toivomaa yhteishenkeä ja halua huolehtia meille kaikille tärkeistä asioista. Suuri kiitos teille kaikille. Osa juhlijoistamme onkin ollut matkalla jo torstaista alkaen.

Toisena naapuriyhteistyötä koskevan ohjelmamme osana on ollut matkailu. 1990-luvulla käynnistyi matkailu Karjalankannakselle ja Laatokan pohjoispuolelle. Karjalan Liiton lähialueille suuntautuvan yhteistyön tavoitteena on liikkuvuuden, hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisääminen rajan molemmilla puolilla. Karjalan Liitto on sitoutunut auttamaan jäsentensä kotiseutumatkailua ja toimintaa lähialueilla. Karjalan Liiton jäsenseurojen ja jäsenten matkoilla, kuten myös seurojen järjestämillä pitäjäjuhlilla, on tärkeä merkitys, sillä ne edistävät venäläis-suomalaista yhteistyötä ja matkailuelinkeinoa monilla tavoin. Tarvitsevathan matkailijat mm. palveluja, jotka synnyttävät uusia työmahdollisuuksia.

Tähän liittyen minulle tuli ikävänä yllätyksenä tätä kevättä ja kesää vaivannut kotiseutumatkojen peruuntuminen osanottajapulan takia.

Kotiseutumatkailu on tärkeää niin Suomen kuin Venäjänkin taloudelle ja hyvien naapuruussuhteiden säilymiselle. Venäläisten osuus ulkomaalaisten yöpymisistä Suomen majoitusliikkeissä oli ylivoimaisesti suurin vuonna 2013, noin 1 600 000 yöpymistä. Suomi on Liettuan jälkeen maailman mittakaavassa toiseksi riippuvaisin maa Venäjän kysynnästä. Olemme siis monessa mielessä taloudellisessa kytköksessä naapuriimme. Tällä edistetään merkittävästi yhteyksiä ja tiedonvaihtoa suomalaisten ja venäläisten välillä.

Hyvät ystävät,

me täällä tänään paikallaolijat emme sulje ovia, vaan pikemminkin pidämme niitä auki ystävillemme ja uusille vaikutteille. Nauttikaamme kauniista säästä ja toistemme seurasta. Pakistaan kuulumiset ja tehdään matkastamme jälleen kerran ikimuistoinen.

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta