Puu ja pää

09.03.2015 | Ajankohtaista, Kirjoitukset

(Julkaistu TEK:n lehdessä tammikuussa 2015)

Sanonnan mukaan Suomella on kaksi kilpailuvalttia: puu ja pää. Suomella on Euroopan suurimmat ja maailman neljänneksi suurimmat biomassojen varannot. Lisäksi meillä on myös korkeaa osaamista ja hyvä koulutusjärjestelmä.

Biotalouden kasvuun ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön siirtymiseen on ladattu suuria odotuksia. Puhutaan jopa 100 000 uudesta työpaikasta. Biotalouden kasvun myötä tarvitaan myös uudenlaista osaamista, joten koulutuksen sisältöjen tulee kehittyä tarpeiden mukaan.

Biotalouden kasvulle haasteen asettaa esimerkiksi se että metsäteollisuudesta eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana noin kolmannes työntekijöistä. Koulutuksen resursseja on suunnattava aloille jotka tukevat Suomen vahvuusalojen kuten biotalouden kasvua. Tekniikan ala on ehdottomasti yksi niistä.

Tekniikan alan koulutus vaatii moneen muuhun alaan verrattuna kalliita investointeja erilaisiin koneisiin ja laitteisiin. Tämä pitäisi huomioida nykyistä paremmin korkeakoulujen rahoituksesta päätettäessä, jotta pysymme kehityksessä mukana.

Vaalikausi vetelee viimeisiään. Seuraavalla hallituksella on paljon työtä edessä. Julkisen talouden tasapainottaminen on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on huolehtia myös kasvua luovista toimista kuten TKI-panostuksista, osaamistason vahvistamisesta sekä yritysten toimintaympäristön parantamisesta.

Marjo Matikainen-Kallström
TEK:n puheenjohtaja

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta