Till mig viktiga ärenden

Välfärd föds genom arbete

  • En frisk människa i en sund miljö
  • En förbättring av åldringars och anhörigvårdares ställning
  • Avskaffning av arvsskatten till familjemedlemmar och familjeföretag
  • Avskaffning av arbetsutmattning och främjandet av barnfamiljernas välmående
  • Kunskap och skicklighet bör stödjas
  • Förbättring av påverkan inom forskning, utveckling och innovationsverksamhet
  • Stabilisering av ekonomi i Finland och EU
  • Förmånlig och tillräcklig energi till hushåll och industri
  • Utveckling av den offentliga trafiken

Motion är den billigaste hälsovården

Vaalit 2011 / lue lisää

Kokoomus Karjalan liitto TEK WAU! Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto Eduskunta